zawieszenie zajecInformujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej,
przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzenieim Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związaku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiamy zasady nauczania na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach.

  1. Nauczanie na odległość odbywać się będzie od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania za pomocą e-dziennika (Uonet+), platform edukacyjnych proponowanych przez MEN lub wybranych przez nauczycieli a także materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
  2. Nauczanie na odległość realizowane będzie wg planu zajęć, który zamieszczony zostanie w e-dzienniku od 25 marca 2020 r. Plan ten uwzględnia równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich używania, ograniczenia wynikające ze specyfikacji zajęć.
  3. Nauczyciel, realizując zajęcia na odległość, systematycznie przekazuje uczniom tematy lekcji, zakres materiału do realizacji oraz źródła, z jakich uczeń i rodzic mogą skorzystać podczas pracy w domu. Informacje te będą przekazywane przez e-dziennik oraz umieszczane w zestawieniu tygodniowym dla poszczególnych klas i przedmiotów na stronie internetowej szkoły http://www.pspmiloszyce.pl w zakładce E-learning - Klasy.
  4. Praca zdalna uczniów i ich aktywność będą monitorowane i weryfikowane w miarę posiadanych możliwości. Mogą być one także oceniane przez nauczycieli. Oceny będą wpisywane do e-dziennika.
  5. W przypadku oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki) i klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel informuje rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
  6. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
  7. Nauczyciele wspomagający skontaktują się indywidualnie z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i określą formy współpracy z rodzicami i wsparcia dla uczniów.
  8. Konsultacje dla rodziców i uczniów będą prowadzone na bieżąco, w miarę możliwości, poprzez e-dziennik.
  9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach została zarejestrowana na platformie Office 365 for Education. Obecnie (stan na 24 marca 2020 r.) oczekujemy na integrację e-dziennika z tą platformą, gdy to nastąpi nauczyciele i uczniowie uzyskają dostęp do niej i dzięki temu będą mogli korzystać z materiałów on-line publikowanych przez nauczycieli, narzędzi pracy zdalnej oraz innych programów dostępnych w ramach Office 365. O dostępności tych usług zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnej wiadomości.

Mariusz Kołakowski
dyrektor szkoły

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Programy i projekty

cybernauci

program rozowju czytelnictwa

program dla szkol

Gościmy

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

E-dziennik

baner vulcan 1baner vulcan 2

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com